Permaculture and Sustainability workshop for children. סדנאות, קורס או חוגי קיימות, פרמקלצ'ר, גינון וחקלאות לילדים

סדנאות, חוגים, קורס בקיימות, פרמקלצ'ר, חקלאות וגינון לילדים סדנת, חוג, קורס קיימות, גינון, פרמקלצ'ר או אפילו חורש מאכל בר קיימא, הם בסיס ארוך שנים לקשר יצירתיות ומחזור פסולת מאוזן של הילדים עם סביבתם בין אם מדובר ביצירה חקלאית של מזון, בין ביצירת מבני-עזר, כלים או אפילו "רהיטים"...
מטרת הסדנאות: חיזוק וטיפוח הקשר המעשי והרגשי בין הטבע שסביבם לבין הילדים המשתתפים.
אמצעי: יצירת בריאה במו ידיהם של:
- פנינות טבע באופי חורש מאכל עצי פרי;
- יצירת "מבנים" מבמבוק (קנה מצוי);
- מחזור פסולת מצוייה;
- "מחקר ופיתוח, לילדים בנושאי קיימות.

בתוכנית העשרה שנתית, ישנן סדנאות פרמקלצ'ר (חורש-מאכל-בר-קיימא),
ישנן סדנאות מבנים,
סדנה משולבת הורים וילדים  בטבע
וסדנאות "מחקר".
בסדנאות המחקר, אנחנו יודעים היכן מתחילים, אנחנו יודעים את המטרה. את הדרך איך להגיע, אף אחד לא כתב עבורינו...
 

הטבלה הבאה מספקת תמצית הסדנאות הזמינות ורק חלק מהן...
צרו קשר להתאמת תכנית קורס או התאמת סדנה מסוימת.

Permaculture workshops . פרמקלצ'ר: סרטון

Sustainability and Permaculture work shops.

נושא מרכזי תקציר הסדנה
סדנת קיימות תזונתית: מה הם מרכיבי האושר האישי? מה מיקומו של המזון? מה פרוש וחשיבות הקיימות? המטרה

סדנת קיימות תזונתית 1: המטרה שלנו!
מה הם מרכיבי האושר האישי? מה מיקומו של המזון?
מה פרוש וחשיבות הקיימות?
איך מתחילים?

סדנת קיימות תזונתית, פרמקלצ'ר 2: תפעול יעיל ובטוח של כלי עבודה, ניכוש קרקע ושימוש חוזר בפסולת...

סדנת קיימות תזונתית פרמקלצ'ר לילדים

סדנת קיימות תזונתית, פרמקלצ'ר 2: תפעול יעיל ובטוח של כלי עבודה, ניכוש קרקע ושימוש חוזר בפסולת, ניהול בטיחות

סדנת קיימות תזונתית, פרמקלצ'ר 3: ניהול משאבי מים, נגר עילי ותכנון חלקת נטיעה

סדנת קיימות תזונתית, פרמקלצ'ר: ניהול משאבי מים, נגר עילי ותכנון חלקת נטיעה

סדנת קיימות תזונתית, פרמקלצ'ר 3: ניהול משאבי מים, נגר עילי ותכנון חלקת נטיעה

סדנת קיימות תזונתית, פרמקלצ'ר: רעיונות מחזור (לבנים, סנדות..) לבניית מבני ניתוב מי נגר עילי

סדנת קיימות תזונתית, פרמקלצ'ר: מחזור לבנים לבניית מבני ניתוב מי נגר עיליסדנת קיימות תזונתית, פרמקלצ'ר: רעיונות מחזור (לבנים, סנדות..) לבניית מבני ניתוב מי נגר עילי.
ניצול נגר עילי, הינו קריטי להשלמת מכסת מים נדרשת לעצי פרי מניבים. הילדים לומדים להתחשב בקיבול שדה, מקדם נגר, נתוני קצב גשם, דרישות עצים ותנאי שטח.

סדנת קיימות תזונתית, פרמקלצ'ר: הכנת אבקת טורבו-קומפוסט עשירה במקרואורגניזם

סדנת קיימות תזונתית, פרמקלצ'ר: הכנת אבקת טורבו-קומפוסט עשירה במקרואורגניזם

סדנת קיימות תזונתית, פרמקלצ'ר: הכנת אבקת טורבו-קומפוסט עשירה במקרואורגניזם.

Permaculture Workshop: Reclaim Dead Sea salty soil . סדנת מחקר 1 פרמקלצ'ר לילדים: איסוף נגר...

Permaculture Workshop: Reclaim Dead Sea salty soil . סדנת מחקר 1 פרמקלצ'ר לילדים: הכנת תשתית טיוב קרקע שהומלחה לחוף ים המלחסדנת מחקר פרמקלצ'ר לילדים (חוקרים מאותגרים מוזמנים) בים המלח. 
חקר איסוף נגר עילי וטיוב קרקע שהומלחה.

Sustainability WS: 2V Geodesic Eco-Dome . סדנת קיימות מבנית לילדים: סדנת כיפה גאודזית אקולוגית

סדנת קיימות מבנים: סדנת כיפה גיאודזיתWS: 2V Geodesic Eco-Dome . סדנת קיימות מבנית לילדים: בניית כיפה גאודזית אקולוגית

סדנת פרמקלצ'ר 6 לילדים: קיימות קרקע, בניית "מפעל" דישון מחזורי עצמאי

סדנת קיימות קרקע לילדים: בניית "מפעל" דישון מחזורי עצמאי

סדנת מחקר 2 פרמקלצ'ר לילדים: מים במדבר, הרחבת טווח ימי לחות קרקע בתנאי מדבר

סדנת מחקר 2 פרמקלצ'ר לילדים: מים במדבר, הרחבת טווח ימי לחות קרקע בתנאי מדבר.

במדבר יהודה, אזור ים המלח, יורדים כ-50 מ"מ גשם בשנה, בכחמישה שישה מטחים. עצי פרי זקוקים למינימום של 500 מ"מ (עצי זית) וכדי לתת כמות פרי אופטימלית, הרבה יותר. מצד שני, המדבר צחיח וגשם היורד על הרים, פשוט זורם לערוצי הנחלים. 

סדנת מחקר 3 פרמקלצ'ר לילדים: האם חקלאות עירונית אנכית, היא הקטר לקיימות עירונית

?כיפה גאודזית ככיתת לימוד אלטרנטיבית ואינטרנט לוויניסדנת מחקר 3 פרמקלצ'ר לילדים: חקלאות אנכית עירונית, הקטר לקיימות עירונית?

סדנת פרמקלצ'ר הורים וילדים בטבע: הכנת יחורים לעצי פרי

סדנת פרמקלצ'ר הורים וילדים בטבע: הכנת יחורים לעצי פרי.
ליצירת בוסתן בר קיימא מייחורים וזרעים. משך הפעילות כ-5 שעות
מטרות הסדנה: - ללמד ילדים ומבוגרים, איך מיצרים ייחורים וזרעים להנבטה עבור עצי חרוב, תאנה, גפן, רימון ושקד. ולבצע בשטח.

סדנת פרמקלצ'ר לילדים: מערכת השקייה ממוחשבת בטפטוף כגיבוי והשלמת מכסת השקייה
סדנת פרמקלצ'ר לילדים: מערכת השקייה ממוחשבת בטפטוף כגיבוי והשלמת מכסת השקייה
סדנת פרמקלצ'ר לילדים, הרחבה: מהם דרישות צמיחה ותנובה ומה השפעת כל מרכיב

סדנת פרמקלצ'ר לילדים, תהליך אבחון בצומחסדנת פרמקלצ'ר לילדים, נושא מורחב: דרישות עצי פרי וירקות למשל נוזלים, דשנים, מרחב מחייה, תנאי אקלים.
ה תפקידו של כל מרכיב במרחב. מהי השפעת חוסר או עודף על הצומח.
סיור אבחון בשטח.

סדנת פרמקלצ'ר לילדים, הרחבה: מדידת מצב משאבים קיים, השווה מול דרישות הגידול, גיבוש צרכים

סדנת פרמקלצ'ר לילדים, הרחבה: מדידת כושר חידורסדנת פרמקלצ'ר לילדים, הרחבה: מדידת מצב משאבים קיים, השווה מול דרישות הגידול, גיבוש צרכים.
בין הפרמטרים הנבדקים:
בקרקע: זרחן, פחמן, אשלגן, חנקן, תולעים אדומות לאוורור, קרקע עם קיבול שדה מירבי, מליחות קרקע, חומציות קרקע, קומפוסט, 15-30% .
משקעים שנתיים, קצב מירבי לקבלת משקעים, פוטנציאל איסוף נגר, מקדם נגר עילי, כושר חידור, קיבול שדה...

סדנת פרמקלצ'ר לילדים: בניית קומפוסטר אקולוגי בנצילות גבוהה, מחומר אורגאני או ממוחזר

סדנת פרמקלצ'ר לילדים: בניית קומפוסטר אקולוגי בנצילות גבוהה, מחומר אורגאני או ממוחזרסדנת פרמקלצ'ר לילדים: בניית קומפוסטר אקולוגי בנצילות גבוהה, מחומר אורגאני או ממוחזר.
סיעור מוחות לגבי מבנה הקומפוסטר הביתי. חייב להיות קל לתפעול, זול בבנייה ואקולוגי במרכיביו.
כמובן שעליו להיות יעיל בתפוקתו, ז"א מאפשר התחממות בתהליך, אספקת חמצן, מים, ניקוז עודפים, התאמת מרכיבי פחמן / חנקן...

סדנת מחקר קיימות וחקלאות עירונית: מהי קיימות עירונית, צרכים, פסולת, מדדים

סדנת מחקר קיימות וחקלאות עירונית: מהי קיימות עירונית, צרכים, פסולת, מדדים
מעבר למזון, מה אנחנו צורכים בבית הספר? מה אנחנו חייבים לקיום שלנו? חשמל, מים, תחזוקת מבנה, אמצעי לימוד. איזו פסולת אנחנו פולטים? ביוב, פסולת מזון, פסולת פלסטית, גזם.
איך נבנה מדד קיימות? איך נבצע מעקב התקדמות?
מה מהצרכים שלנו אנו יכולים ליצר עצמאית? אילו מהצרכים אנחנו יכולים לצמצם?
מה מהפסולת אנחנו יכולים למחזר? מה ניתן לצמצם? 

נושאי מחקר: מה היתרונות והחסרונות של גידול מזון בסביבה עירונית

נושאי מחקר: מה היתרונות  והחסרונות של גידול מזון בסביבה עירונית?

לדוגמה, יתרונות: זול יותר לגידולים מסויימים. משפר איכות האוויר, משפר פרטיות, משפר נוף, מוריד עלויות מחייה.
חסרונות: מוגבל מאוד בשטח קרקעי. עלות מים יקרה.
אלו עוד יתרונות וחסרונות?
- מהם צורכי המזון הבסיים של האדם? מהם אבות המזון?
- מה הכמות הנדרשת לקיום בכבוד? אלו דוגמאות של מזון יש לכל "אב מזון"?
- מהם משאבי הגידול הנדרשים לכל גידול? מהם הכמויות?
- מהם משאבי הגידול שאנחנו נוכל לספק?
- מהם הקריטוריונים לבחירת יעדי גידול שלנו?
- מהי רשימת הגידולים שבחרנו? 

נושא מחקר: אפיון מתקן חקלאות עירונית מקיימת

נושא מחקר: אפיון מתקן חקלאות עירונית מקיימת.

מה היינו רוצים שהמתקן יאפשר? מאילו חומרים היינו רוצים שיבנה?
איזו עלות? מה רמת ההסמכה והמיומנות המקצועי שתידרש בבנייה שלו?

הנה כמה כיווני מחשבה...
מתאים לדירות, קל, חזק, זול בחומרי בנייה, מנצל נפח גידול,
ניתן להתקנה עצמאית, מאפשר גישת קטיף או עיבוד (הדליה). מאפשר מערכת השקיה,

נושאי מחקר: אילו אמצעי ומתקני עזר היינו רוצים בגינת החקלאות העירונית שלנו?

נושאי מחקר קיימות עירונית לילדים: אילו אמצעי ומתקני עזר היינו רוצים בגינת החקלאות העירונית שלנו?

כיתות לימוד מוצלות בחוץ, קומפוסטרים, אמצעי איסוף ואכסון מים,
מצעי איסוף חומרי גלם לקומפוסטר (פחמניים וחנקניים), שרותים יבשים, סככות גשם, אמצעי השקייה,
אמצעי חיבור לאינטרנט (מקור ידע) והצגתו לקריאה...
כלי מדידה למשאבים, לאיכות התוצרת, לכמות,

Permaculture workshop: Sustainable desert water reservoir סדנת מחקר 4 פרמקלצ'ר לילדים מאגר...

Sustainable desert water reservoir. מאגר מים מדברי בר קיימא סדנת מחקר 4 פרמקלצ'ר לילדים, מאגר מים מדברי להשקייה, בר-קיימא, בעלות מינימאלית.

סדנת מחקר 5 קיימות לילדים: איסוף ואגירת מי שתייה ורחצה בתנאי מדבר

סדנת מחקר 5 קיימות לילדים: איסוף ואגירת מי שתייה ורחצה בתנאי מדבר.

לקיום האדם במדבר, נדרשים לפחות שני ליטרים מים ביום לשתייה ועוד לשמירה על הגיינה אישית ומניעת מחלות, לפחות ליטר אחד נוסף.
בחישוב פשוט, מדובר בכ-1500 לטרים מים בשנה לאדם...
מהי הדרך הזולה ביותר לאסוף מים איכותיים כאלה ולאגור אותם שלא יתאדו, שכן גשם יורד בין חמש לעשר פעמים בשנה ובסך הכל, 50 מ"מ... 

סדנת מחקר 6 פרמקלצ'ר לילדים: איסוף יעיל של זרעי צמחייה מדברית מקומית איכותית

פרמקלצ'ר סדנת מחקר לילדים: איסוף זרעים ודישון סדנת מחקר 6 פרמקלצ'ר לילדים: איסוף יעיל של זרעי צמחייה מדברית מקומית איכותית.

סדנת פרמקלצ'ר 10 לילדים עם ההורים: הכנת ביו-צ'אר לטיוב קרקע ארוך טווח.בהקפאה

 סדנת פרמקלצ'ר 10 לילדים עם ההורים: הכנת ביו-צ'אר לטיוב קרקע ארוך טווח. סדנה בהקפאה.

סדנת מחקר פרמקלצ'ר 7 לילדים: איתור, איסוף ושפעול חומרי דשן במדבר

פרצקלצ'ר לילדים: מקורות דשן במדברסדנת מחקר פרמקלצ'ר 7 לילדים: איתור, איסוף ושפעול חומרי דשן ומלכודות טל במדבר.
כל נבט צעיר, בדיוק כמו תינוק, זקוק למזון. המדבר צחיח. זה אופיו של מדבר.  ולכן, משימת איתור, איסוף ושפעול חומרי דישון קרקע טבעיים, היא משימה עם יותר שאלות מאשר תשובות...