נושאי מחקר: אילו אמצעי ומתקני עזר היינו רוצים בגינת החקלאות העירונית שלנו?

נושאי מחקר קיימות עירונית לילדים: אילו אמצעי ומתקני עזר היינו רוצים בגינת החקלאות העירונית שלנו?

כיתות לימוד מוצלות בחוץ, קומפוסטרים, אמצעי איסוף ואכסון מים,
מצעי איסוף חומרי גלם לקומפוסטר (פחמניים וחנקניים), שרותים יבשים, סככות גשם, אמצעי השקייה,
אמצעי חיבור לאינטרנט (מקור ידע) והצגתו לקריאה...
כלי מדידה למשאבים, לאיכות התוצרת, לכמות,

Date of Work Shop: 

Wednesday, July 19, 2017