נושא מחקר: אפיון מתקן חקלאות עירונית מקיימת

נושא מחקר: אפיון מתקן חקלאות עירונית מקיימת.

מה היינו רוצים שהמתקן יאפשר? מאילו חומרים היינו רוצים שיבנה?
איזו עלות? מה רמת ההסמכה והמיומנות המקצועי שתידרש בבנייה שלו?

הנה כמה כיווני מחשבה...
מתאים לדירות, קל, חזק, זול בחומרי בנייה, מנצל נפח גידול,
ניתן להתקנה עצמאית, מאפשר גישת קטיף או עיבוד (הדליה). מאפשר מערכת השקיה,

Date of Work Shop: 

Wednesday, July 19, 2017