נושאי מחקר: מה היתרונות והחסרונות של גידול מזון בסביבה עירונית

נושאי מחקר: מה היתרונות  והחסרונות של גידול מזון בסביבה עירונית?

לדוגמה, יתרונות: זול יותר לגידולים מסויימים. משפר איכות האוויר, משפר פרטיות, משפר נוף, מוריד עלויות מחייה.
חסרונות: מוגבל מאוד בשטח קרקעי. עלות מים יקרה.
אלו עוד יתרונות וחסרונות?
- מהם צורכי המזון הבסיים של האדם? מהם אבות המזון?
- מה הכמות הנדרשת לקיום בכבוד? אלו דוגמאות של מזון יש לכל "אב מזון"?
- מהם משאבי הגידול הנדרשים לכל גידול? מהם הכמויות?
- מהם משאבי הגידול שאנחנו נוכל לספק?
- מהם הקריטוריונים לבחירת יעדי גידול שלנו?
- מהי רשימת הגידולים שבחרנו? 

Date of Work Shop: 

Wednesday, July 19, 2017