נושאי מחקר: מה היתרונות והחסרונות של גידול מזון בסביבה עירונית

נושאי מחקר: מה היתרונות  והחסרונות של גידול מזון בסביבה עירונית?

לדוגמה, יתרונות: זול יותר לגידולים מסויימים. משפר איכות האוויר, משפר פרטיות, משפר נוף, מוריד עלויות מחייה.
חסרונות: מוגבל מאוד בשטח קרקעי. עלות מים יקרה.
אלו עוד יתרונות וחסרונות?

מהם צורכי המזון הבסיים של האדם? מהם אבות המזון?
מה הכמות הנדרשת לקיום בכבוד? אלו דוגמאות של מזון יש לכל "אב מזון"?

מהם משאבי הגידול הנדרשים לכל גידול? מהם הכמויות?

מהם משאבי הגידול שאנחנו נוכל לספק?

מהם הקריטוריונים לבחירת יעדי גידול שלנו?

מהי רשימת הגידולים שבחרנו? 

Date of Work Shop: 

Wednesday, July 19, 2017