סדנת מחקר קיימות וחקלאות עירונית: מהי קיימות עירונית, צרכים, פסולת, מדדים

סדנת מחקר קיימות וחקלאות עירונית: מהי קיימות עירונית, צרכים, פסולת, מדדים
מעבר למזון, מה אנחנו צורכים בבית הספר? מה אנחנו חייבים לקיום שלנו? חשמל, מים, תחזוקת מבנה, אמצעי לימוד. איזו פסולת אנחנו פולטים? ביוב, פסולת מזון, פסולת פלסטית, גזם.
איך נבנה מדד קיימות? איך נבצע מעקב התקדמות?
מה מהצרכים שלנו אנו יכולים ליצר עצמאית? אילו מהצרכים אנחנו יכולים לצמצם?
מה מהפסולת אנחנו יכולים למחזר? מה ניתן לצמצם? 

- מיהו מרכיב הקיימות עם ההשפעה הגדולה ביותר על מדד הקיימות? כמה משפיע כל מרכיב?
-מיהו המרכיב אותו אנחנו יכולים לשנות?
-  מיהו המרכיב אותו אנחנו רוצים לחקור ולמה?

Date of Work Shop: 

Wednesday, July 19, 2017