סדנת פרמקלצ'ר לילדים, הרחבה: מדידת מצב משאבים קיים, השווה מול דרישות הגידול, גיבוש צרכים

סדנת פרמקלצ'ר לילדים, הרחבה: מדידת כושר חידורסדנת פרמקלצ'ר לילדים, הרחבה: מדידת מצב משאבים קיים, השווה מול דרישות הגידול, גיבוש צרכים.
בין הפרמטרים הנבדקים:
בקרקע: זרחן, פחמן, אשלגן, חנקן, תולעים אדומות לאוורור, קרקע עם קיבול שדה מירבי, מליחות קרקע, חומציות קרקע, קומפוסט, 15-30% .
משקעים שנתיים, קצב מירבי לקבלת משקעים, פוטנציאל איסוף נגר, מקדם נגר עילי, כושר חידור, קיבול שדה...

חלק מכלי המדידה, נבנה בעצמינו (חלק ברכישה וחלק בהשכרה).

Date of Work Shop: 

Thursday, July 13, 2017