סדנת פרמקלצ'ר לילדים, הרחבה: מהם דרישות צמיחה ותנובה ומה השפעת כל מרכיב

סדנת פרמקלצ'ר לילדים, תהליך אבחון בצומחסדנת פרמקלצ'ר לילדים, נושא מורחב: דרישות עצי פרי וירקות למשל נוזלים, דשנים, מרחב מחייה, תנאי אקלים.
ה תפקידו של כל מרכיב במרחב. מהי השפעת חוסר או עודף על הצומח.
סיור אבחון בשטח.

Date of Work Shop: 

Thursday, July 13, 2017