Sustainability WS: 2V Geodesic Eco-Dome . סדנת קיימות מבנית לילדים: סדנת כיפה גאודזית אקולוגית

סדנת קיימות מבנים: סדנת כיפה גיאודזיתWS: 2V Geodesic Eco-Dome . סדנת קיימות מבנית לילדים: בניית כיפה גאודזית אקולוגית

בניית "זולה" ע"י ילדים מגיל 7 ומעלה, נותנת תחושת סיפוק אדירה! הזולה מבחינתם, היא בית. בית שאפשר לאכול בו, לישון בו, למצוא בו מפלט ומחסה מהחום וללמוד בו איך לעשות עוד המון דברים, כמו לגדל תאנים, פקאנים, זיתים... אבל לפני אלה, מאיפה נשיג מים?

לרשימת הסדנאות המלאה:

Date of Work Shop: 

Friday, June 2, 2017

Page term: 

סדנת-קורס-חוג פרמקלצ'ר לילדים

WS: Geodesic Eco-Dome