Desert Sustainability WS: Low cost 2V Geodesic Eco-Dome multi-room home . סדנת חקר 8 קיימות לילדים: בקתה מודולרית מכיפות גאודזיות

סדנת קיימות מבנים: סדנת כיפה גיאודזיתDesert Sustainability WS: Low cost 2V Geodesic Eco-Dome muly-room home .  סדנת חקר קיימות מדברית לילדים: בקתה מודולרי מכיפות גאודזיות

בניית "זולה" ע"י ילדים מגיל 7 ומעלה, נותנת תחושת סיפוק אדירה! הזולה מבחינתם, היא בית. בית שאפשר לאכול בו, לישון בו, למצוא בו מפלט ומחסה מהחום וללמוד בו איך לעשות עוד המון דברים, כמו לגדל תאנים, פקאנים, זיתים...
מעבר לבניית "זולה" כיפית, המטרה היא לפתח טכניקה שתאפשר לבנות "בית מגורים" אלטרנתיבי בעלות הנמוכה ביותר של חומרים וכלי עבודה. הבית אמור לספק הגנה מקרינת שמש ישירה, מסופות חול, מגשם שטפונות, הגנה מקור ורוחות ליל חורף מדברי.  הבית גם צריך לספק הגנה מזאבים, תנים, צבועים.
השאיפה היא, כי יכלול אמצעי חימום מים למקלחות, חימום החלל הפנימי בחורף מדברי, מחזור מירבי של פסולת, שימוש מזערי במים וכן, יהיה בעל יכולת עצמאית ליצור חשמל וחיבור קבוע למקור המידע העולמי, האינטרנט.

נכון לפברואר 2018, טכנולוגיית השלד מאפשרת הגנה משמש וחיות בר ללא שום יכולות נוספות, אך בעלות חומרים של 50 שקלים לחדר 10 מ"ר. אתגר מרכזי, הוא הגנה מלאה מגשם ורוחות, תוך שמירת יכולת פירוק, ניוד והרכבה מחודשת של הגג. אם מוותרים על ניוד, בניית גג מבוץ היא האופציה מבטיחה...

אמצעי בישול, חימום מים ושרותי-קומפוסט, הם יעדים בעדיפות...

לרשימת הסדנאות המלאה:

Date of Work Shop: 

Friday, June 2, 2017

Page term: 

סדנת-קורס-חוג פרמקלצ'ר לילדים

WS: Geodesic Eco-Dome