Permaculture Workshop: Reclaim Dead Sea salty soil . סדנת מחקר 1 פרמקלצ'ר לילדים: הכנת תשתית טיוב קרקע שהומלחה לחוף ים המלח

Permaculture Workshop: Reclaim Dead Sea salty soil . סדנת מחקר 1 פרמקלצ'ר לילדים: הכנת תשתית טיוב קרקע שהומלחה לחוף ים המלחסדנת מחקר פרמקלצ'ר לילדים (חוקרים מאותגרים מוזמנים) בים המלח. 
חקר קרקע שהומלחה ואפשרויות שינוי מליחות הקרקע.

למרות טמפרטורות של 45 מעלות בקיץ, משקעים של 50 מ"מ גשם בשנה וקרקע ברמת מליחות 8 גר/ל' (עגבניה יכולה לצמוח ב 1.5 גר/ל'), ישנם צמחים המסוגלים להתקיים שם. האם הקרקע משנה את תכונותיה? האם ניתן ליצור תנאי גידול לעצים מניבים? האם ניתן להוריד מליחות באמצעים מקיימים (לא בשטיפה מאסיבית)? האם ניתן להעלות רמת לחות בקרקע לרמת קיום מיקרואורגניזם ומפרקי חנקן? האם ניתן ליצור תשתית אשר תקיים את עצמה לאורך זמן?
תשובות ושאלות נוספות, בסדנת מחקר יישומי ויחודי באחד המפרצים המדהימים שלחוף ים המלח.
מטרות הסדנה:
- השוואת פרמטרי פוריות קרקע בין חוף ים המלח לקרקע מטעי פרי.
- הצגת נסיונות "המתקת" הקרקע לחוף ים המלח.
- השוואת תוצאות "המתקת" הקרקע לקרקע מטעים פורייה.
- "תפיסת" סחף פורה לבניית קרקע גידול עצים מניבים.
- ניסוי בניית "בנק" יצירת דשן אורגני בקרקע.
- ניסוי בניית קרקע "אוחזת" מים (הגדלת קיבול שדה). 
- העלאת רעיונות מעשיים לשיפור הקרקע.

הסדנה תארך כשעתיים.  מומלץ להגיע עם סל פקניק, מים ובגדי ים. זהו אתר מעיינות חמים מאוד...

"במקצוענות, צניעות, התמדה ואהבה".  מיקי.

לרשימת הסדנאות המלאה:

Scheduled for:: 

Tuesday, November 14, 2017 - 12:00 to Wednesday, November 15, 2017 - 17:00

Page term: 

סדנת-קורס-חוג פרמקלצ'ר לילדים

WS Research: Dead Sea soil desalinization. סדנת מחקר פרמקלצ'ר: נטרול מליחות קרקע ים המלח