סדנת קיימות תזונתית: מה הם מרכיבי האושר האישי? מה מיקומו של המזון? מה פרוש וחשיבות הקיימות? המטרה

סדנת קיימות תזונתית 1: המטרה שלנו!
מה הם מרכיבי האושר האישי? מה מיקומו של המזון?
מה פרוש וחשיבות הקיימות?
איך מתחילים?

 מהו "חורש מאכל"? מה דרוש לעצים כדי להניב פרי בריא בשפע? איפה בשטח הנתון, כדאי להתחיל? 
תהליך קבלת החלטות: הצגת השאלות, איסוף מידע והצגתו, דיון בקבוצות יעילות, הצגת אופציות פתרון, הצבעה.
מתחילים בהכשרת השטח!
הכנה למפגש הבא: הצעות שם לקבוצה...

"במקצוענות, צניעות, התמדה ואהבה..". מיקי.

Date of Work Shop: 

Wednesday, May 31, 2017

סדנת-קורס-חוג פרמקלצ'ר לילדים